Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Obchodní společnost CZECH LK s.r.o., IČ 264 48 815, sídlem v Zelenči, Pampelišková 779, PSČ 250 91, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82953 (společnost CZECH LK s.r.o. dále jen jako „naše společnost“) si Vám tímto dovoluje poskytnout toto:

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

Jste-li Kupujícím – spotřebitelem (definice tohoto pojmu viz čl. I. odst. 3 všeobecných obchodních podmínek naší společnosti) dovolujeme si Vám tímto poskytnout tyto informace a poučení k Vašemu zákonnému právu na odstoupení od kupní smlouvy: 

Obecné informace k právu odstoupit od kupní smlouvy

 * máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory naší společnosti, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy jste převzal(a) zboží, 

* pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte naši společnost o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat na dále uvedených kontaktech, a to formou jednoznačného prohlášení (např. formou dopisu či e-mailu, případně s využitím vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na našich webových stránkách naší společnosti zde: www.naturlink.cz.

Kontaktní údaje naší společnosti:
sídlo: CZECH LK s.r.o.
IČ 264 48 815
sídlem v Zelenči, Pampelišková 779, PSČ
email: info@naturlink.cz
tel.: 605 200 071 

* na webových stránkách naší společnosti (konkrétně zde: www.naturlink.cz) můžete rovněž vyplnit a přímo odeslat elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy. Využijete-li této možnosti, obratem Vám naše společnost zašle potvrzení o přijetí Vašeho prohlášení o odstoupení od smlouvy,

* pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí odeslat prohlášení o uplatnění Vašeho práva na odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 Důsledky odstoupení od smlouvy 

* pokud odstoupíte od kupní smlouvy, naše společnost Vám vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy naší společnosti bylo doručeno Vašem prohlášení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které od Vás obdržela, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení platby, pokud výslovně neurčíte jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Upozorňujeme, že s vrácením platby naše společnost může počkat do té doby, než obdrží vracené zboží nebo než prokážete, že jste vracené zboží odeslal(a) naší společnosti.

* zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete naší společnosti zpět (nebo jí zboží předejte) na adresu provozovny (Sluncová 152, 250 91 Svémyslice) nebo sídla naší společnosti (CZECH LK s.r.o., IČ 264 48 815, sídlem v Zelenči, Pampelišková 779, PSČ 250 91). Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. 

* přímé náklady spojené s navrácením zboží ponesete Vy, 

* odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.